Par ORDO GROUP uzņēmumiem

Mums ir svarīga visu investīciju procesā iesaistīto pušu – investoru, partneru un sabiedrības – interešu līdzsvarošana.

Mūsu vērtības

Latvija

Mums ir svarīgi radīt labvēlīgus apstākļus ārvalstu kapitāla ieguldījumiem Latvijā, kā arī nodrošināt uzticamu uzņēmējdarbības vidi, tādējādi veicinot valsts ekonomikas attīstību.

Reputācija

Mēs augsti vērtējam mūsu klientu uzticību. Jau 10 gadus strādājot nekustamā īpašuma un investīciju jomā, ORDO GROUP uzņēmumi ir godam nopelnījuši savu nevainojamo reputāciju.

Profesionalitāte

Mūsu komandas profesionalitāte ļauj atrast jaunas pieejas un sasniegt izvirzītos mērķus. Ilggadējā ORDO GROUP uzņēmumu vadītāju pieredze garantē rezultatīvu darbu mūsu klientu labā katrā sadarbības posmā.

Attīstība

Stabilā ORDO GROUP izaugsme ir saistīta ar veiksmīgu interešu līdzsvaru starp visām investīciju procesā iesaistītajām pusēm: investoriem, partneriem un sabiedrību kopumā.

Individuāla pieeja

Katrs klients ir īpašs, tāpēc mēs nepiedāvājam universālus risinājumus. Viens no ORDO GROUP veiksmes faktoriem ir elastīgums un individuāla pieeja katram klientam – vienmēr un turpmāk.

Plašā pieredze efektīvu risinājumu izstrādē atklāj perspektīvas sarežģītu projektu veiksmīgai realizācijai.

ORDO GROUP īstenotie projekti